„Kiedy zaczniesz od tego, co liczy się dla klienta, będziesz mieć prawo do jego uwagi”

(Jake Sorofman)